Thi Giáo viên giỏi vòng trường

Hội thi giáo viên dạy giỏi cấp trường năm học 2018-2019.

Căn cứ kế hoạch số 58 /KH-TMN ngày 25 tháng 9 năm 2018 của trường mầm non Mỹ Thuận 1 về việc thực hiện nhiệm vụ giáo dục mầm non năm học 2018– 2019 và hướng tới ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11.

Hội thi "Giáo viên dạy giỏi cấp trường" có 23 đồng chí giáo viên tham gia dự thi. Trong đó có 06 đồng chí giáo viên nhà trẻ và 17 đồng chí giáo viên mẫu giáo.
.Mục đích: Nhằm tuyển chọn, công nhận và suy tôn giáo viên đạt danh hiệu giáo viên dạy giỏi, tạo điều kiện để giáo viên thể hiện năng lực, học tập, trao đổi kinh nghiệm về chăm sóc, giáo dục trẻ; khai thác sử dụng sáng tạo, hiệu quả phương tiện, đồ dùng, đồ chơi thực hiện chương trình giáo dục mầm non;

- Góp phần đẩy mạnh các phong trào thi đua trong trường học, khuyến khích động viên, tạo cơ hội để giáo viên tự học và sáng tạo; tuyên dương, nhân rộng những điển hình tiên tiến trong hoạt động chăm sóc, giáo dục trẻ, góp phần nâng cao chất lượng giáo dục mầm non, tạo động lực phát triển sự nghiệp giáo dục;

- Giáo viên mầm non được nâng cao nhận thức và năng lực về quản lý, tổ chức chăm sóc, giáo dục trẻ, thực hiện Chương trình Giáo dục mầm non theo quan điểm giáo dục lấy trẻ làm trung tâm phù hợp điều kiện cụ thể của trường, lớp, địa phương;

- Hội thi là một trong những căn cứ để đánh giá thực trạng đội ngũ, từ đó xây dựng kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng nhằm nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ cho giáo viên, đáp ứng yêu cầu đổi mới của giáo dục. Thời gian từ ngày 12 tháng 11 năm 2018 đến ngày 16 tháng 11 năm 2018.

- Hội thi đã thành công và đạt kết quả cao: Cụ thể đạt 3 giải nhất, 4 giải nhì, 5 giải 3, 3 giải khuyến khích.

Sau đây là một số hình ảnh của hội thi:

 

 

Video liên quan
Liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay : 28
Tháng 06 : 2.032